logo2

Interwencja Kryzysowa w uzależnieniach

Problemem, z jakim często boryka się rodzina, jak i sam uzależniony, jest brak motywacji i chęci do podjęcia leczenia. Osoba uzależniona minimalizuje negatywne konsekwencje swojej choroby, zaprzecza jej, nie dostrzega narastających problemów i trudnego położenia, w którym się znalazła. Dopiero przeżycie bolesnych konsekwencji w rożnych obszarach życiowych stwarza okazję do podjęcia próby zerwania z nałogiem. By przyspieszyć decyzję o podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną, opracowano program interwencji kryzysowej.

Jeśli ktoś Ci bliski pije za dużo, jeśli w Twoim domu spokój zamienił się w cierpienie, a Ty nie wiesz co zrobić, zgłoś się do nas, pomożemy.

Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej

Aby przyspieszyć moment leczenia przez osobę uzależnioną opracowano program interwencji kryzysowej, rozumianej jako proces konfrontowania z chorobą, pokazanie jej rzeczywistości w jakiej żyje, a z którą w wyniku picia utraciła kontakt. Interwencja daje szanse na zatrzymanie postępującego i destrukcyjnego uzależnienia i otrzymanie pomocy w skutecznej walce z chorobą. Celem interwencji jest osiągniecie zgody na rozpoczęcie procesu terapeutycznego i odzyskanie przez osobę uzależnioną kontroli nad swoim życiem.
Interwencja może być skuteczna tylko wówczas, gdy osobie uzależnionej przedstawimy poszczególne fakty, wydarzenia, które mają związek z uzależnieniem. Ważne jest, aby fakty te przedstawiać w sposób obiektywny, jednoznaczny, nieosadzający i troskliwy. By interwencja nie przerodziła się w oskarżenia i chęć ukarania, czy potępienia osoby uzależnionej za jej postępowanie w nałogu, a stała się okazją do stworzenia „chwili prawdy” o niej oraz przedstawienia propozycji wydostania się z „błędnego koła”.
Interwencja kryzysowa wymaga przygotowania i opracowania w sposób dokładny poszczególnych kroków:

 1. Przygotowania zespołu interwencji kryzysowej.
 2. Zebrania i opracowania danych o negatywnych konsekwencjach uzależnienia.
 3. Poszukania możliwości leczenia.
 4. Przygotowania się do przeprowadzenia interwencji (ustalenie prowadzącego, kolejności wystąpień, analiza punktów).
 5. Przygotowania się do różnych reakcji osoby uzależnionej.
 6. Przeprowadzenia interwencji wobec osoby uzależnionej.

Wymienione kroki wymagają szczegółowego dopracowania i wskazana jest obecność terapeuty nadzorującego i pomagającego w odpowiednim doborze osób, faktów, etapów postępowania i przebiegu spotkania interwencyjnego. W fazie przygotowywania interwencji terapeuta dostarcza wiedzę o chorobie i jej leczeniu, podtrzymuje w grupie interwencyjnej sens i cel takiego działania, dba o komunikację zespołu, pomaga w wyrażeniu trudnych emocji, dba, by charakter wypowiedzi zachował ton troski i wsparcia, a nie rozliczenia, przewiduje trudne warianty zachowań osoby uzależnionej i poszukuje profesjonalnych rozwiązań. Na spotkaniu z terapeutą ostatecznie odbywa się „generalna próba”, w której zostają dopięte ostatnie najdrobniejsze szczegóły interwencji.

Są też okoliczności, w których nie wolno przeprowadzać interwencji bez wsparcia psychiatry lub terapeuty. Należą do nich: współwystępowanie choroby psychicznej, skłonność do wyjątkowo gwałtownego, agresywnego reagowania, głęboka depresja, osoba uzależniona znajduje się pod wpływem środków odurzających, alkoholu.
Klinika WOLMED wychodzi z ofertą pomocy w przygotowaniu profesjonalnej interwencji kryzysowej wobec osoby uzależnionej. Może z niej skorzystać każdy z członków rodziny osoby uzależnionej.

Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych

Ofiarą każdego uzależnienia (alkohol, hazard, narkotyki, leki) zawsze jest cała rodzina i otoczenie osoby uzależnionej. Żona, mąż, dzieci, matka, ojciec uczestniczą w życiu takiej osoby wciągając się w grę alkoholową, przeżywając lęk, strach, wstyd i poczucie winy. By ratować osobę uzależnioną, którą często jeszcze kochają, zaczynają przejmować nad nią kontrolę i brać odpowiedzialność za jej życie. Gdy nie przynosi to żadnych efektów, sami cierpią i gubią siebie, nie rozumiejąc co się dzieje w ich życiu.
Błędne koło alkoholika staje się błędnym kołem osoby współuzależnionej, towarzyszy temu depresja, nerwica, zabierając sens i radość życia. By przerwać to błędne koło, osoba współuzależniona musi otrzymać profesjonalną pomoc terapeutyczną prowadzącą do odzyskania prawidłowego obrazu swojej sytuacji, równowagi wewnętrznej i spokoju. Po wielu latach doświadczeń w pracy z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami nasz ośrodek stworzył kompleksową ofertę pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych. Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych składa się z uczestnictwa w grupie terapeutycznej, indywidualnych sesjach terapeutycznych, muzykoterapii.

Jeśli widzisz w swoim życiu podobne problemy, pamiętaj, nie jesteś sam

Współuzależnienie to taki sposób reagowania na silnie stresową sytuację współżycia z osobą uzależnioną, który powoduje postępujące uwikłanie w tę sytuację. Osoba współuzależniona wprowadza zmiany, zmierzające do zatrzymania uzależnienia i poprawienia sytuacji rodzinnej, jednak to co robi osoba współuzależniona sytuację tę jedynie pogarsza i utrwala. Szukając wyjścia z sytuacji, koncentruje się wyłącznie na osobie uzależnionej. Dlatego zmiany, które wprowadza, stają się sposobami przystosowania się do destrukcyjnego życia w związku, wzmacniają cierpienie, poczucie ogromnej bezsilności i w konsekwencji uniemożliwiają rozwiązanie problemu.
Aby pomóc osobom współuzależnionym powstał program pracy grupowej, który jest programem psychoedukacyjnym, tzn. zawiera elementy przekazywania wiedzy o chorobie alkoholowej i współuzależnieniu, ale głównie stwarza okazję do rozpoznawania własnej sytuacji rodzinnej, auto diagnozy oraz uczenia się i ćwiczenia nowych, konstruktywnych zachowań. Daje szanse na odzyskanie kontroli nad swoim życiem i ponowne zbliżenie się do rozumienia własnych potrzeb i oczekiwań, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.

podziekowanie starostwo

Leczymy uzależnienia

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba fizyczna i psychiczna stałego zażywania jakiejś substancji chemicznej, bądź dokonywania nałogowych zachowań.

Nasza Klinika prowadzi odtrucia poalkoholowe, polekowe i ponarkotykowe, których głównym celem jest oczyszczenie organizmu z toksyn wywołujących objawy zatrucia oraz złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego, występującego w wyniku nadużywania substancji uzależniających. Leczymy także uzależnienia od hazardu, zakupów, internetu, pracy, seksu i inne.

Odtruwanie polega na podawaniu przez kilka dni na specjalnej sali detoksykacyjnej płynów infuzyjnych, leków, witamin, krystaloidów i uzupełnianiu poziomu elektrolitów.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Zabierz ze sobą jadąc do ośrodka:
 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, dowód osobisty, dowód ubezpieczenia 
 • przyjmowane dotychczas leki
 • strój sportowy, wygodne obuwie
 • strój kąpielowy, klapki
Na wniosek Pacjenta możliwe jest wykonanie kserokopii jego dokumentacji medycznej. Odpłatność usługi wynosi 0,35 zł za każdą stronę.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

poniedziałek, wtorek i czwartek
w godz. 9:00-10:00
tel. (44) 635 63 03

POSZUKAJ POMOCY

Tysiące ludzi odnalazło drogę do abstynencji i skutecznie uwolniło się od wyniszczających ich zdrowie problemów.

Odwiedź nasze poradnie: 
 • Łódź
 • Piotrków Trybunalski
 • Bełchatów
 • Pajęczno
 • Szczerców
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pacjentów Klinika Wolmed jest obiektem monitorowanym.

UMÓW WIZYTĘ

tel:  44 635 63 03