ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2018 z dnia 06.09.2018 r.

Zamawiający:

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed Joanna Wysogląd-Wolniak
Dubie 1A, 97-420 Szczerców 

W związku z realizacją projektu pn. "Centrum Zdrowia Psychicznego PASJA", numer wniosku o dofinansowanie RPLD.09.02.01-10-B018/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak zaprasza osoby fizyczne oraz podmioty zainteresowane wykonaniem zadania:

1. Prowadzenie Dwóch Grup Wsparcia Terapeutycznego dla uczestków i uczestniczek projektu "Centrum Zdrowia Psychicznego PASJA" oraz opiekę psychologiczną i prowadzenie grupowych zajęć terapeutyczno-rozwojowych podczas obozów terapeutycznych.

2. Przeprowadzenie psychoterapii indywidualnych uczestników i uczestniczek projektu "Centrum Zdrowia Psychicznego PASJA" oraz opiekę i grupowe zajęcia terapeutyczno-rozwojowe podczas obozów terapeutycznych.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 150 osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi - depresyjne, lękowe, osobowości zamieszkałych na obszarze powiatu bełchatowskiego, piotrkowskiego i m. Piotrków Tryb. woj. Łódzkie w okresie 01.10.2017r.-31.12.2019r.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz Ofertowy 1

Formularz Ofertowy 2

CV - załącznik

Oświadczenie o braku powiązań

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o zatrudnieniu 


1 fundusze2 promuje lodzkie3 UE EFS

Leczymy uzależnienia

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba fizyczna i psychiczna stałego zażywania jakiejś substancji chemicznej, bądź dokonywania nałogowych zachowań.

Nasza Klinika prowadzi odtrucia poalkoholowe, polekowe i ponarkotykowe, których głównym celem jest oczyszczenie organizmu z toksyn wywołujących objawy zatrucia oraz złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego, występującego w wyniku nadużywania substancji uzależniających. Leczymy także uzależnienia od hazardu, zakupów, internetu, pracy, seksu i inne.

Odtruwanie polega na podawaniu przez kilka dni na specjalnej sali detoksykacyjnej płynów infuzyjnych, leków, witamin, krystaloidów i uzupełnianiu poziomu elektrolitów.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Zabierz ze sobą jadąc do ośrodka:
  • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, dowód osobisty, dowód ubezpieczenia 
  • przyjmowane dotychczas leki
  • strój sportowy, wygodne obuwie
  • strój kąpielowy, klapki

BEZPŁATNE KONSULTACJE

poniedziałek, wtorek i czwartek
w godz. 9:00-10:00
tel. (44) 635 63 03

POSZUKAJ POMOCY

Tysiące ludzi odnalazło drogę do abstynencji i skutecznie uwolniło się od wyniszczających ich zdrowie problemów.

Odwiedź nasze poradnie: 
  • Łódź
  • Piotrków Trybunalski
  • Bełchatów
  • Pajęczno
  • Szczerców

UMÓW WIZYTĘ

tel:  44 635 63 03